Agenda

 

 

"Neutrino Oscillations within the Induced Gravitational Collapse Paradigm of Long Gamma-Ray Bursts" 
 
Seminario de Gravitación


J. A. Rueda and J. D. Uribe

 

Dipartimento di Fisica and ICRA, Sapienza Università di Roma and ICRANet, Italy

Lunes, 29 de enero de 2018, 2:00 p.m.
Bloque IP Sala-101

Seminarios de Gravitación

Volver